Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
623

I C 62/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2019-07-19

Data publikacji: 2019-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 62/19 upr. Na rozprawie dnia 19 lipca 2019 r. nie stawił się pełnomocnik powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. , zawiadomiony prawidłowo. Pozwany R. K. nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień, ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Odstąpiono od nagrywania na podstawie art. 157§2 KPC . Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący: Protokolant: WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZ
Czytaj więcej»

I C 66/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 66/19 upr. Na rozprawie dnia 17 kwietnia 2019 r. nie stawił się pełnomocnik powoda (...) W. Zarządu (...) w W. , zawiadomiony o terminie, wniósł o rozpoznanie sprawy pod jego nieobecność. Pozwany E. P. nie stawił się, zawiadomiony w trybie rat 139 par. 1 kpc , nie złożył żadnych wyjaśnień, ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Odstąpiono od nagrywania na podstawie art. 157§2 KPC . Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący: Protokolant: WYROK
Czytaj więcej»

I C 67/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 67/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kłek Protokolant: sekretarz sądowy Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2019 r. w K. sprawy z powództwa (...) (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w G. przeciwko M. K. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) (
Czytaj więcej»

I C 73/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-07-12

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 73/17 Na rozprawie dnia 12 lipca 2017 r. nie stawił się pełnomocnik powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. , wniósł o przeprowadzenie rozprawy pod swoją nieobecność. Pozwana W. M. nie stawiła się, zawiadomiona o terminie rozprawy w trybie art.139 par 1 kpc , nie złożyła żadnych wyjaśnień, ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Odstąpiono od nagrywania na podstawie art. 157§2 KPC . Przewodnic
Czytaj więcej»

I C 77/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2017-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 77/17 upr. Na rozprawie dnia 1 czerwca 2017 r. nie stawił się pełnomocnik powoda (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. - wniósł o przeprowadzenie rozprawy [pod swoja nieobecność. Pozwana A. M. nie stawiła się-zawiadomiona w trybie art.139 par.1 kpc o terminie rozprawy, nie złożyła żadnych wyjaśnień, ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący: Protokolant: WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ
Czytaj więcej»

I C 108/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-11-23

Data publikacji: 2018-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 108/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sek. sąd. Monika Borzym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. sp. komandytowej we W. przeciwko M. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. sp. komandytowej we W. kwotę 47 924,89 (czterdzieści sied
Czytaj więcej»

I C 119/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-11-30

Data publikacji: 2019-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 119/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kłek Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) z siedzibą w T. przeciwko M. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) z siedzibą w T. na rzecz pozwanej M. K. kwotę 917,00 zł (dziewięćset sied
Czytaj więcej»

I C 120/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2018-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 120/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SR Andrzej Gromadzki Protokolant - p. o. sekr. sąd. Anna Pietrzyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2017 r., w K. , sprawy z powództwa B. J. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu na podstawie art. 445 k.c. I zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rz
Czytaj więcej»

I C 121/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-09-11

Data publikacji: 2018-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 121/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mieczysław Budrewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. ( poprzednio (...) S.A. z siedzibą we W. ) przeciwko T. K. o zapłatę I powództwo oddala w całości; II zasądza od powoda (...) S.A. z sied
Czytaj więcej»

I C 125/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-02-20

Data publikacji: 2018-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 125/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Tomasz Cichocki Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Sobótka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2018 r. w K. sprawy z powództwa I. T. (1) przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki I. T. (1) kwotę 16.600,00 zł (s
Czytaj więcej»