Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
703

I C 332/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2020-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 332/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Łukasz Rybus Protokolant Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2017 r. w K. sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego w K. przeciwko K. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym 10 marca 2017 r. Prokurator Rejonowy w K. działając w imieniu i na rzecz M. K. wystąpił o zasą
Czytaj więcej»

I C 358/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-09-18

Data publikacji: 2019-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 358/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekr. sąd. Edyta Leśnik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2018 r. w K. sprawy z powództwa R. C. przeciwko (...) W. - Zarządowi (...) w W. z siedzibą w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I powództwo oddala w całości; II zasądza od powoda R. C. na rzecz pozwanego
Czytaj więcej»

I C 365/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-09-18

Data publikacji: 2018-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 365/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Tomasz Cichocki Protokolant: p. o. sekr. sąd. Edyta Leśnik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko A. K. o zapłatę I powództwo oddala w całości ; II zasądza od powoda (...) spółki z ograniczoną odpowied
Czytaj więcej»

I C 382/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-10-02

Data publikacji: 2019-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 382/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mieczysław Budrewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko B. K. o zapłatę powództwo oddala w całości.
Czytaj więcej»

I C 399/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-09-05

Data publikacji: 2020-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 399/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 września 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Gromadzki Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2018 r. w K. sprawy z powództwa K. R. , B. D. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I oddala powództwa; II zasądza od powoda K. R. na rzecz pozwanego Ubezpieczeniowego Fu
Czytaj więcej»

I C 404/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2018-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 404/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Łukasz Rybus Protokolant Aleksandra Sobótka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2018 r. w K. sprawy z powództwa E. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki E. B. kwotę 1.724,15 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia cztery 15/100) złotych wraz z odsetkami ustawowym
Czytaj więcej»

I C 406/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-06-20

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 406/18 upr. Na rozprawie dnia 20 czerwca 2018 r. nie stawił się powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. , pełnomocnik powoda zawiadomiony o terminie, wniósł o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność, Pozwany M. K. nie stawił się, zawiadomiony w trybie art. 139§1kpc , nie złożył żadnych wyjaśnień, ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Odstąpiono od nagrywania na podstawie art. 157§2 KPC . Przewod
Czytaj więcej»

I C 422/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2017-10-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 422/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Łukasz Rybus Protokolant st. sekr. sąd. Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 lipca 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko M. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. Z. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 1.239,61 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć 61/100) złotych
Czytaj więcej»

I C 438/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 438/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Łukasz Rybus Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w P. przeciwko A. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym 28 listopada 2016 r. powód (...) S.A. w P. wystąpił o zasądzenie na
Czytaj więcej»

I C 443/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 443/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: st. sekr. sądowy Mieczysław Budrewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko K. M. o zapłatę I Powództwo oddala w całości; II Zasądza od powoda (...)
Czytaj więcej»