Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
572

I C 1474/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-12-06

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1474/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kłek Protokolant: p.o. sekr. sąd. Edyta Leśnik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) Banku S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. S. o zapłatę I utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie w dniu 30.03.2017r. w spra
Czytaj więcej»

I C 1513/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-04-26

Data publikacji: 2018-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1513/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Beata Kaszczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko Z. C. o zapłatę I powództwo oddala w całości; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617 złotych (trzy tys
Czytaj więcej»

I C 1518/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-12-14

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1518/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekretarza sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) Państwowych S.A. w W. przeciwko B. M. o zapłatę I oddala powództwo; II nie obciąża powoda kosztami procesu na rzecz pozwanego. UZASADNIENIE Powód (...) Państwowe S.A. z s
Czytaj więcej»

I C 1583/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1583/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2018 r. w K. sprawy z powództwa D. M. przeciwko L. P. o zwolnienie spod egzekucji I Zwalnia spod egzekucji laptop marki A. (...) zajęty u dłużnika M. P. (1) dnia 08 marca 2017r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejono
Czytaj więcej»

I C 1625/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1625/17 upr. Na rozprawie dnia 17 maja 2018 r. nie stawił się pełnomocnik powoda-wniósł o rozpoznanie sprawy pod swoją nieobecność. Pozwana I. O. nie stawiła się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy, nie złożyał żadnych wyjaśnień, ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Odstąpiono od nagrywania na podstawie art. 157§2 KPC . Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący: Protokolant: WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Czytaj więcej»

I C 1663/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-06-14

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1663/17 upr. Na rozprawie dnia 14 czerwca 2018 r. stawił się powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. . Pozwany A. S. nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień, ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Odstąpiono od nagrywania na podstawie art. 157§2 KPC . Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący: Protokolant: WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZ
Czytaj więcej»

I C 1722/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-07-18

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1722/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kłek Protokolant: p.o. sekr. sąd. Beata Kaszczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2018 r. w K. sprawy z powództwa Gminy B. przeciwko B. K. o opróżnienie lokalu mieszkalnego powództwo oddala. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 18 grudnia 2017 r. powód Gmina B. wniósł o nakazanie pozwane
Czytaj więcej»

I Ns 264/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-11-28

Data publikacji: 2018-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 264/16 POSTANOWIENIE Dnia 28 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Łukasz Rybus Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Bukiejko po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 r. w Kętrzynie na rozprawie sprawy z wniosku D. S. (1) z udziałem M. S. (1) , D. S. (2) , R. S. , M. S. (2) , I. Z. , D. A. o podział majątku wspólnego, dział spadku postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego D. S. (1) i Z. S. wchodzą: a prawo o
Czytaj więcej»

I Ns 505/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-11-26

Data publikacji: 2019-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 505/14 POSTANOWIENIE Dnia 26 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekr. sąd. Żaneta Kowalska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 r. w Kętrzynie na rozprawie sprawy z wniosku J. F. z udziałem J. P. (1) , J. P. (2) , M. P. , H. P. , J. S. , D. S. i Z. R. (1) o zniesienie współwłasności postanawia: I znieść współwłasność nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr (...) o p
Czytaj więcej»

I Ns 615/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-02-14

Data publikacji: 2018-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 615/16 POSTANOWIENIE Dnia 14 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: pom.sekr. Aleksandra Sobótka po rozpoznaniu w dniu 08 lutego 2018 r. w Kętrzynie na rozprawie sprawy z wniosku D. M. (1) z udziałem B. M. o podział majątku wspólnego postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego D. M. (1) i B. M. , wchodzą: - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości miejskiej zabudowanej, działka
Czytaj więcej»