Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
180

II K 98/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 98/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Olejarczyk Protokolant: p.o. sekr. sąd. A. G. Prokurator Prok. Okręgowej w O. : Z. C. po rozpoznaniu w dniach: 08.06.2017r. i 07.09.2017r. sprawy E. M. c. J. i A. z domu B. ur. (...) w S. oskarżonej o to, że: w okresie od początku stycznia 2011r. do 4 stycznia 2011r. w G. , województwo (...) , działając w celu osiągnięcia korz
Czytaj więcej»

IV P 21/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt IV P 21/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Ławnicy: Edyta Kubiak, Marek Lubera Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2017 r. sprawy R. C. przeciwko Starostwu Powiatowemu w K. o przywrócenie do pracy I przywraca powoda do pracy na dotychczas zajmowane stanowisko pracy z dotychczasowym wynagrodzeniem. Sygn. akt
Czytaj więcej»

IV P 38/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt IV P 38/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. sprawy T. Ż. przeciwko Zakładowi Karnemu w D. o stwierdzenie braku podstaw do zwrotu uposażenia I powództwo oddala; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 120,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. UZASADNIENIE Powód T
Czytaj więcej»

IV P 21/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt IV P 21/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. sprawy J. M. przeciwko Starostwu Powiatowemu w K. o sprostowanie świadectwa pracy I Prostuje pkt 4a świadectwa pracy z dnia 30.06.2017r. wydanego powódce przez pozwanego w ten sposób, że w miejsce: „Stosunek pracy ustał w
Czytaj więcej»

IV P 39/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt IV P 39/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2017 r. sprawy W. W. przeciwko Skarb Państwa - Zakład Karny w D. o nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia - sporządzenia opinii służbowej określonej treści, wyrównanie dodatku służbowego, zasądzenie dodatkowej nagrody rocznej za ro
Czytaj więcej»

IV P 25/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt IV P 25/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Ławnicy: A. N. R. P. Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. sprawy E. K. przeciwko R. Sp. z o. o o zapłatę odszkodowania w kwocie 85.516,98 zł I powództwo oddala; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2039,96 (dwa tysiące trzydzieści dziewięć zł 96/100) zł
Czytaj więcej»

IV P 7/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-07-12

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P-upr 7/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Ławnicy: A. N. E. K. Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2017 r. sprawy A. R. przeciwko Urzędowi Gminy P. o odszkodowanie I powództwo oddala; II zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 708,22 zł (siedemset osiem zł 22/100) tytułem zwrotu kosztów procesu – zastępstw
Czytaj więcej»

IV P 65/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt IV P 65/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. sprawy K. K. przeciwko Zakładowi (...) Sp. z o.o. w M. o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, w kwocie 5.224,73 zł I zasądza od pozwanego Zakładu (...) Sp
Czytaj więcej»

IV P 34/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt IV P-upr 34/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016 r. sprawy A. W. przeciwko (...) Sp. z o.o. w K. o zapłatę kwoty 5550,00 zł i z powództwa wzajemnego (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko A. W. o zapłatę 5550,00 zł I zasądza od pozwanego - powoda wzajemnego (...) Sp. z o.o. w K.
Czytaj więcej»

IV P 26/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Sygn. akt IV P-upr 26/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. sprawy J. Z. przeciwko (...) Sp. z o.o. w K. o zapłatę kwoty 6725,00 zł i z powództwa wzajemnego (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko J. Z. o zapłatę kwoty 3618,45 zł I zasądza od pozwanego - powoda wzajemnego (...) Sp. z o.o
Czytaj więcej»