Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
781

I C 499/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2019-07-02

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 499/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2019r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Kłek Protokolant: St. sekretarz sądowy Sandra Kozak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2019 r. w K. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko A. Ł. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powoda (...) Niestanda
Czytaj więcej»

I C 517/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 517/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Segin po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2016 r. w K. sprawy z powództwa Ć. S. z siedzibą w P. przeciwko T. M. o zapłatę powództwo oddala w całości. UZASADNIENIE Powódka (...) (...) A. S. z siedzibą w P. wniosła o zasądzenie od pozwanego kwoty 381,48 zł z odset
Czytaj więcej»

I C 517/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 517/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2017 r. w K. sprawy z powództwa Towarzystwa (...) z siedzibą w W. przeciwko M. B. o zapłatę I powództwo oddala w całości; II zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) ,48 (trzy tysiące sto czterdzieści dwa i
Czytaj więcej»

I C 518/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-04-20

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 518/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Łukasz Rybus Protokolant Anna Pietrzyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 kwietnia 2017 r. w K. sprawy z powództwa P. R. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. R. (1) kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźni
Czytaj więcej»

I C 524/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-11-27

Data publikacji: 2019-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 524/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekr. sąd. Żaneta Kowalska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) im. F. . S. z siedzibą w G. przeciwko B. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. S. na rzecz (...) im. F. . S. z siedzibą w G. kwotę 16 150,17 (szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 526/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 526/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Gromadzki Protokolant: p.o. sekr. sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego RFI NR (...) we W. przeciwko I. R. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód, (...) Ni
Czytaj więcej»

I C 527/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2018-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 527/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekretarza sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2018 r. w K. sprawy z powództwa P. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda P. O. kwotę 33.101,84 zł (trzydzieści trzy tysiące sto jeden złotych i os
Czytaj więcej»

I C 530/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2015-11-12

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 530/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Łukasz Rybus Protokolant st. sekr. sądowy Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 listopada 2015 r. w K. sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko A. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. B. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 770,63 (siedemset siedemdziesiąt 63/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia
Czytaj więcej»

I C 530/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2015-11-12

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 530/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Łukasz Rybus Protokolant st. sekr. sądowy Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 listopada 2015 r. w K. sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko A. B. o zapłatę I. zasądza od pozwanej A. B. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 770,63 (siedemset siedemdziesiąt 63/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dni
Czytaj więcej»

I C 533/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-11-20

Data publikacji: 2019-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 553/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekretarza sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2017 r. w K. sprawy z powództwa M. K. , S. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. solidarnie na rzecz powodów M. K. i S. K. kwotę 6.069,03 zł (sześć
Czytaj więcej»