Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
985

IV P 153/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2020-09-22

Data publikacji: 2020-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P-Pm 153/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2020 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Jarosław Walentynowicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 22 września 2020 r. sprawy Skarbu Państwa - I. Administracji Skarbowej w O. przeciwko B. P. o zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia I zasądza od pozwanej B. P. na rzecz Skarbu Państwa - I. Administracji Skarbowej w O. k
Czytaj więcej»

IV P 160/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2020-11-10

Data publikacji: 2020-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 160/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Jarosław Walentynowicz Ławnicy: Dorota Joanna Okuszko, Daniel Siemieniako Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 29 października 2020 r. sprawy J. T. (1) przeciwko Szpitalowi (...) w K. o przywrócenie do pracy I powództwo oddala; II nie obciąża powódki kosztami procesu. Dorota Joanna Ok
Czytaj więcej»

IV P 175/20

postanowienie

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2020-11-09

Data publikacji: 2020-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 175/20 POSTANOWIENIE Dnia 9 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Walentynowicz Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2020 r. sprawy z wniosku Organizacji (...) w (...) Towarzystwie Budownictwa (...) w K. przeciwko (...) Sp. z o.o. w K. o ustalenie liczby członków wnioskodawcy i stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżeń postanawia: stwierdzić bezskuteczność zastr
Czytaj więcej»

IV P 71/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-12-20

Data publikacji: 2018-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 71/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. sprawy K. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w D. o uchylenie decyzji nr (...) z 23.09.2016r. i z powództwa wzajemnego Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w D. przeciwko K. K. o zapłatę kwoty 2079,48 zł I uchyla
Czytaj więcej»

IV P 75/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym stosunek pracy rozwiązano z przyczyn określonych ust. 1 art. 20 Karty Nauczyciela przysługuje odprawa.
Sygn. akt IV P 75/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2017r. sprawy E. P. przeciwko Zespołowi Szkół w W. o odprawę pieniężną w kwocie 24.786,48 zł I zasądza od pozwanego Zespołu Szkół w W. na rzecz powódki E. P. kwotę 15.882,00 zł (piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa zł) z
Czytaj więcej»

IV P 110/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2021-07-09

Data publikacji: 2021-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 110/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Jarosław Walentynowicz Ławnicy: Artur Kubiak, Elżbieta Smosarska - Kimbar Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2021 r. sprawy E. B. (1) , W. D. , D. G. (1) , M. K. (1) , A. L. , J. M. (1) , E. M. , M. S. (1) , E. T. (1) przeciwko Szkole Podstawowej w D. , E. B. (2) o odszkodowan
Czytaj więcej»

IV P 146/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2020-07-21

Data publikacji: 2020-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 146/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Jarosław Walentynowicz Ławnicy: Beata Renata Modzelewska, Elwira Żukowska Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2020 r. sprawy B. K. przeciwko (...) Sp. z o.o. w K. o przywrócenie do pracy I powództwo oddala. IV P 146/20 UZASADNIENIE Powódka B. K. w pozwie skierowanym przeciwko (...) sp.
Czytaj więcej»

IV P 190/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2021-01-19

Data publikacji: 2021-02-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P-Pm 190/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Walentynowicz Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2021 r. sprawy Skarbu Państwa - (...) Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. S. P. w K. przeciwko M. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. B. na rzecz powoda Skarbu Państwa - (...) Oddziału Straży Granicznej im.
Czytaj więcej»

I C 25/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 25/17 Na rozprawie dnia 20 czerwca 2017 r. nie stawił się pełnomocnik powoda (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. – wniósł o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność. Pozwany A. M. nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy – zawiadomiony w trybie art. 139 par 1 kpc , nie złożył żadnych wyjaśnień, ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Prz
Czytaj więcej»

I C 37/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 37/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekr. sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko S. O. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandar
Czytaj więcej»