Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
455

I C 37/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 37/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekr. sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko S. O. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandar
Czytaj więcej»

I C 44/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-12-06

Data publikacji: 2019-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 44/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Łukasz Rybus Protokolant Edyta Leśnik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 grudnia 2018 r. w K. sprawy z powództwa M. C. przeciwko (...) w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda M. C. na rzecz pozwanego (...) w W. kwotę 1.417 (jeden tysiąc czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu; III nak
Czytaj więcej»

I C 45/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-12-18

Data publikacji: 2019-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 45/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kłek Protokolant: p.o. sekr. sąd. Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko S. D. (...) przy Sądzie Rejonowym w K. o zapłatę I umarza postępowanie co do kwoty 277,25 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i 25 groszy), II w pozostałe
Czytaj więcej»

I C 55/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-07-30

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 55/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kłek Protokolant: p.o. sekretarza sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2018 r. w K. sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko M. N. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 55/18 upr UZASADNIENIE Powód, B
Czytaj więcej»

I C 73/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-07-12

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 73/17 Na rozprawie dnia 12 lipca 2017 r. nie stawił się pełnomocnik powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. , wniósł o przeprowadzenie rozprawy pod swoją nieobecność. Pozwana W. M. nie stawiła się, zawiadomiona o terminie rozprawy w trybie art.139 par 1 kpc , nie złożyła żadnych wyjaśnień, ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Odstąpiono od nagrywania na podstawie art. 157§2 KPC . Przewodnic
Czytaj więcej»

I C 77/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2017-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 77/17 upr. Na rozprawie dnia 1 czerwca 2017 r. nie stawił się pełnomocnik powoda (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. - wniósł o przeprowadzenie rozprawy [pod swoja nieobecność. Pozwana A. M. nie stawiła się-zawiadomiona w trybie art.139 par.1 kpc o terminie rozprawy, nie złożyła żadnych wyjaśnień, ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący: Protokolant: WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ
Czytaj więcej»

I C 1255/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1255/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekr. sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ( (...) ) w W. przeciwko K. Ż. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Niestandaryzowanego
Czytaj więcej»

I C 1264/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-09-04

Data publikacji: 2018-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1264/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kłek Protokolant: St. sekr. sąd. Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2018 r. w K. sprawy z powództwa R. M. przeciwko L. P. o zwolnienie spod egzekucji I Zwalnia spod egzekucji zajęte u dłużnika M. P. w dniu 8 marca 2017 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. A. R.
Czytaj więcej»

I C 1327/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-08-28

Data publikacji: 2018-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1327/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekretarza sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2018 r. w K. sprawy z powództwa A. R. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powódki A. R. kwot
Czytaj więcej»

I C 1428/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-04-16

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1428/17 upr. Na rozprawie dnia 16 kwietnia 2018 r. nie stawił się pełnomocnik powoda (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. , zawiadomiony prawidłowo, wniósł o rozpoznanie sprawy pod jego nieobecność. Pozwany D. B. nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień, ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Odstąpiono od nagrywania na podstawie art. 157§2 KPC . Prz
Czytaj więcej»