Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
156

I C 37/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 37/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekr. sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2017 r. w K. sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko S. O. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód Raport Niestand
Czytaj więcej»

I C 526/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 526/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Gromadzki Protokolant: p.o. sekr. sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2017 r. w K. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (...) 211 we W. przeciwko I. R. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód, Prokura N
Czytaj więcej»

I C 438/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 438/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Łukasz Rybus Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) FINANSE SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w P. przeciwko A. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym 28 listopada 2016 r. powód (...) Finanse S.A. w P. wystąpił
Czytaj więcej»

I C 1255/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1255/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekr. sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ( (...) :259) w W. przeciwko K. Ż. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ( (...) :259) w W
Czytaj więcej»

I C 753/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 753/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekr. sąd. Monika Borzym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2017 r. w K. sprawy z powództwa R. D. przeciwko T. S. o zachowek I zasądza od pozwanej T. S. na rzecz powoda R. D. kwotę 17.471,73 ( siedemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden i 73/100) złotych z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 25/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 25/17 Na rozprawie dnia 20 czerwca 2017 r. nie stawił się pełnomocnik powoda Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. – wniósł o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność. Pozwany A. M. nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy – zawiadomiony w trybie art. 139 par 1 kpc , nie złożył żadnych wyjaśnień, ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Pr
Czytaj więcej»

I C 895/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 895/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2017 r. w K. sprawy z powództwa T. B. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda kwotę 127,17 zł (sto dwadzieś
Czytaj więcej»

I C 117/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 117/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: sekr. sądowy Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2017 r. w K. sprawy z powództwa Horyzont Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko E. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. M. na rzecz powoda Horyzont Niestandaryz
Czytaj więcej»

I C 1105/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-14

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1105/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p. o. sekr. sąd. Anna Pietrzyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2017 r. w K. sprawy z powództwa K. M. przeciwko A. H. (1) i B. H. o uznanie za niegodnego dziedziczenia I powództwo oddala co do obydwu pozwanych; II nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwa
Czytaj więcej»

IV P 58/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-08-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt IV P-upr 58/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2016 r. sprawy T. K. , I. G. (1) , A. T. , A. G. (1) przeciwko Szpitalowi (...) w K. o wyrównanie wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2013r. I powództwa oddala; II nie obciąża powódek kosztami procesu. Sygn. akt IV Pupr 58/16 UZASA
Czytaj więcej»