Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
493

I C 207/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-06-20

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 207/18 upr. Na rozprawie dnia 20 czerwca 2018 r. nie stawił się powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. , pełnomocnik zawiadomiony o terminie, wniósł o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność. Pozwana E. M. nie stawiła się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy, nie złożyła żadnych wyjaśnień, ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Odstąpiono od nagrywania na podstawie art. 157§2 KP
Czytaj więcej»

I C 237/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2015-03-24

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 237/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2015r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2015 r. w K. sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Komendanta (...) Oddziału Straży Granicznej w K. przeciwko (...) spółka jawna w Ś. o zapłatę I. powództwo oddala w całości; II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 5.
Czytaj więcej»

I C 237/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2018-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 237/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Tomasz Cichocki Protokolant: st.sekr. sąd. Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2018 r. w K. sprawy z powództwa J. Ł. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki J. Ł. kwotę 23 800,00 (dwadzieścia trzy tysiące osiemset) złotych z
Czytaj więcej»

I C 249/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-08-01

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 249/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kłek Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mieczysław Budrewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) Banku S.A we W. przeciwko B. S. o zapłatę powództwo oddala Sygn. akt I C 249/18 upr. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 23 sierpnia 2017 r. powód (...) Bank S
Czytaj więcej»

I C 258/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-09-13

Data publikacji: 2018-12-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 258/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mieczysław Budrewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko S. G. o zapłatę I powództwo oddala; II nie obciąża powoda
Czytaj więcej»

I C 261/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-09-13

Data publikacji: 2018-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 261/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mieczysław Budrewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) Luxembourg S.A. w Luksemburgu przeciwko A. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. W. na rzecz powoda (...) Luxembourg S.A. w Luksemburgu kwotę 629,90 (
Czytaj więcej»

I C 290/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-06-21

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 290/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kłek Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Sobótka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2018 r. w K. sprawy z powództwa L. I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko A. S. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód, L. I Niesta
Czytaj więcej»

I C 293/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2017-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 293/17 upr. Na rozprawie dnia 19 lipca 2017 r. nie stawił się powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. , wniósł o rozpoznanie sprawy pod swoją nieobecność. Pozwana I. L. nie stawiła się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy, nie złożyła żadnych wyjaśnień, ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Odstąpiono od nagrywania na podstawie art. 157§2 KPC . Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący: Protokolant: WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZE
Czytaj więcej»

I C 314/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-09-25

Data publikacji: 2018-12-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 314/18 upr. Na rozprawie dnia 25 września 2018 r. stawił się pełnomocnik powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. . Wniósł o rozpoznanie sprawy pod swoją nieobecność. Pozwany M. Z. nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień, ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Odstąpiono od nagrywania na podstawie art. 157§2 KPC . Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący: Protokolant: WYROK ZAOCZNY W IMI
Czytaj więcej»

I C 330/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2019-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 330/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kłek Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Beata Kaszczuk po rozpoznaniu w dniu 04 kwietnia 2018 r. w K. sprawy z powództwa B. K. przeciwko M. S. (1) ( poprzednio D. ) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powódki B. K. umowy sprzedaży : - udziału wynoszącego ½ cz
Czytaj więcej»