Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1085

I C 825/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-11-29

Data publikacji: 2019-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 825/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2018 r. w K. sprawy z powództwa R. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. S. kwotę 10 000
Czytaj więcej»

I C 870/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-07-30

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 870/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kłek Protokolant: p.o. sekretarza sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2018 r. w K. sprawy z powództwa Gminy Miejskiej K. przeciwko R. Z. , K. M. , D. M. , M. M. (1) , M. M. (2) o opróżnienie lokalu mieszkalnego powództwo oddala. Sygn. akt I C 870/17 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w
Czytaj więcej»

I C 899/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2022-03-31

Data publikacji: 2022-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 899/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Hubert Wnorowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Sandra Kozak po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2021 r. w Kętrzynie sprawy z powództwa W. D. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda W. D. kwotę 6 118,46 zł (sześć tysięcy sto osiemnaście zło
Czytaj więcej»

I C 902/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-01-18

Data publikacji: 2018-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 902/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Tomasz Cichocki Protokolant: p. o. sekr. sąd. Anna Pietrzyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A z siedzibą we W. przeciwko A. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A z siedzibą we W. kwotę 2.448,12 zł ( dwa tys
Czytaj więcej»

I C 905/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-03-22

Data publikacji: 2018-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 905/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Tomasz Cichocki Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Sobótka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko M. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 1.574,79 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery zło
Czytaj więcej»

I C 913/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2019-01-30

Data publikacji: 2019-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 913/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2019r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kłek Protokolant: p.o. sekretarza sądowego Edyta Leśnik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2019 r. w K. sprawy z powództwa (...) Ltd . z siedzibą w D. przeciwko P. N. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. N. na rzecz powoda (...) Ltd . z siedzibą w D. kwotę 77,12zł (siedemdziesiąt siedem zło
Czytaj więcej»

I C 812/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2021-02-08

Data publikacji: 2021-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 812/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2021r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Beata Bihuń Protokolant: staż. sądowy Emilia Strzelczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2021 r. w K. sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w G. przeciwko I. K. o zapłatę I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda (...) Funduszu Inwestycyjne
Czytaj więcej»

I C 825/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-10-31

Data publikacji: 2020-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 825/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Gromadzki Protokolant: p.o. sekretarza sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2018 r. w K. sprawy z powództwa P. R. w K. , działającego w imieniu i na rzecz K. K. przeciwko P. K. o zapłatę na cel społeczny I zasądza od pozwanego P. K. na rzecz Fundacji (...) z Pomocą”
Czytaj więcej»

I C 828/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt I C 828/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Łukasz Rybus Protokolant Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 czerwca 2017 r. w K. sprawy z powództwa A. F. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki A. F. kwotę 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dn
Czytaj więcej»

I C 829/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2021-09-08

Data publikacji: 2022-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 829/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2021r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Beata Bihuń Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mieczysław Budrewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 września 2021 r. w K. sprawy z powództwa R. K. przeciwko I. W. roszczenia z umowy sprzedaży I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda R. K. na rzecz pozwanego I. W. kwotę 1.800,00zł (jeden tysiąc osiemset złotyc
Czytaj więcej»