Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
207

I C 708/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 708/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Łukasz Rybus Protokolant Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2017 r. w K. sprawy z powództwa Ł. U. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda Ł. U. kwotę 2.000 (dwa tysiące) złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 27 listo
Czytaj więcej»

I C 937/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 937/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2017 r. w K. sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda T. B. kwotę 1.510,00 zł (jeden tysiąc pięćset dzies
Czytaj więcej»

I C 1203/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-09-18

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1203/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekr. sąd. Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2017 r. w K. sprawy z powództwa T. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I umarza postępowanie, co do żądania zapłaty kwoty (...) ,89 (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt dwa i 89/1
Czytaj więcej»

I C 605/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-09-12

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 605/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekretarza sądowego Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w L. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I Powództwo oddala w całości; II Zasądza od powoda (...) Finanse Sp. z o.o. z siedzibą
Czytaj więcej»

I C 722/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 722/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Łukasz Rybus Protokolant st. sekr. sądowy Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03 października 2017 r. w K. sprawy z powództwa M. M. (1) , M. M. (2) przeciwko B. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego B. K. na rzecz powódki M. M. (1) kwotę 6.062 (sześć tysięcy sześćdziesiąt dwa) złotych wraz z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

III RC 106/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2017-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: przesłanka niedostatku
Sygn. akt III RC 106/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Litwinowicz Protokolant: p. o. sekr. sąd. A. S. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2017r. w K. sprawy z powództwa małoletnich: K. K. (1) i G. K. reprezentowanych przez A. K. przeciwko S. K. i K. K. (2) o alimentów Oba powództwa oddala. SSR Jolanta Litwinowicz UZASADNIENIE A. K. działając w imieni
Czytaj więcej»

I C 217/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2017-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 217/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: p.o. sekr. sąd. Monika Borzym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2017r. w K. sprawy z powództwa T. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda T. K. kwotę 9 843,70 (dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy i
Czytaj więcej»

IV P 2/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt IV P 2/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 13 września 2017 r. sprawy Z. O. przeciwko Miejskim (...) . z o. o w K. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wyrównanie odprawy rentowej, I zasądza od pozwanego Miejskie (...) . z o. o w K. na rzecz powoda Z. O. kwotę 268,86 zł
Czytaj więcej»

II K 166/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 166/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Jarosław Walentynowicz Protokolant: p.o. sekr. sądowy A. G. (1) Prokurator Prokuratury Rejonowej: J. D. po rozpoznaniu w dniach 4 sierpnia 2017 r., 15 września 2017r. i 29 września 2017 r. sprawy 1. R. R. (1) s. A. i B. z domu L. ur. (...) w M. 2. J. Ł. (1) s. R. i J. z domu R. ur. (...) w K. oskarżonych o to, że: w dniu 9 stycznia 201
Czytaj więcej»

III RC 198/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustanowienie rozdzielności majątkowej
Sygn. akt III RC 198/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Litwinowicz Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Sobótka po rozpoznaniu w dniu 21 września 2017 r. w Kętrzynie sprawy z powództwa J. L. przeciwko L. L. o ustanowienie rozdzielności majątkowej I Ustala z dniem 11.07.2017r. rozdzielność majątkową pomiędzy powódką J. L. a pozwanym L. L. w miejsce wspólności
Czytaj więcej»