Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
410

I C 25/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 25/17 Na rozprawie dnia 20 czerwca 2017 r. nie stawił się pełnomocnik powoda (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. – wniósł o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność. Pozwany A. M. nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia o terminie rozprawy – zawiadomiony w trybie art. 139 par 1 kpc , nie złożył żadnych wyjaśnień, ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Prz
Czytaj więcej»

I C 73/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-07-12

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 73/17 Na rozprawie dnia 12 lipca 2017 r. nie stawił się pełnomocnik powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. , wniósł o przeprowadzenie rozprawy pod swoją nieobecność. Pozwana W. M. nie stawiła się, zawiadomiona o terminie rozprawy w trybie art.139 par 1 kpc , nie złożyła żadnych wyjaśnień, ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności. Odstąpiono od nagrywania na podstawie art. 157§2 KPC . Przewodnic
Czytaj więcej»

I C 142/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2018-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 142/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Łukasz Rybus Protokolant st. sekr. sąd. Mieczysław Budrewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) Towarzystwo (...) w W. przeciwko P. S. o zapłatę oddala powództwo. SSR Łukasz Rybus UZASADNIENIE Pozwem wniesionym 24 stycznia 2017 r. powód (...) S.A. V. (...) w W. wystąpił o zasąd
Czytaj więcej»

I C 151/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-09-22

Data publikacji: 2018-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 151/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Gromadzki Protokolant: p. o. sekr. sąd. Żaneta Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2017 r. w K. w sprawie z powództwa J. B. przeciwko Stowarzyszeniu (...) w K. o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. B. na rzecz pozwanego Stowarzyszenia (...) w K. kwotę 77,00 zł (siedemdzie
Czytaj więcej»

I C 203/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 203/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kłek Protokolant: p.o. sekr. sad. Monika Borzym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego RFI NR (...) we W. przeciwko B. K. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód, (...) Niestandary
Czytaj więcej»

I C 237/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2015-03-24

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 237/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2015r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2015 r. w K. sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Komendanta (...) Oddziału Straży Granicznej w K. przeciwko (...) spółka jawna w Ś. o zapłatę I. powództwo oddala w całości; II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 5.
Czytaj więcej»

I C 237/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2018-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 237/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Tomasz Cichocki Protokolant: st.sekr. sąd. Beata Bukiejko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2018 r. w K. sprawy z powództwa J. Ł. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki J. Ł. kwotę 23 800,00 (dwadzieścia trzy tysiące osiemset) złotych z
Czytaj więcej»

I C 249/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-08-01

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 249/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2018r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kłek Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mieczysław Budrewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) Banku S.A we W. przeciwko B. S. o zapłatę powództwo oddala Sygn. akt I C 249/18 upr. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 23 sierpnia 2017 r. powód (...) Bank S
Czytaj więcej»

I C 261/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-09-13

Data publikacji: 2018-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 261/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mieczysław Budrewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) Luxembourg S.A. w Luksemburgu przeciwko A. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. W. na rzecz powoda (...) Luxembourg S.A. w Luksemburgu kwotę 629,90 (
Czytaj więcej»

I C 290/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-06-21

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 290/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kłek Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Sobótka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2018 r. w K. sprawy z powództwa L. I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko A. S. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód, L. I Niesta
Czytaj więcej»