Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1226

III RC 463/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2015-09-04

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zmiana orzeczenia lub kwoty dot. obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 463/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2015r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Grzegorz Olejarczyk Protokolant : sekr. sądowy Julita Anczewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2015r., w K. sprawy z powództwa P. M. F. przeciwko G. F. o podwyższenie alimentów I Podwyższa alimenty od pozwanego G. F. na rzecz powódki P. M. F. do kwoty po 1.000 (jeden tysiąc) zł miesięcznie, płatne przy
Czytaj więcej»

IV P 2/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt IV P 2/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 13 września 2017 r. sprawy Z. O. przeciwko Miejskim (...) . z o. o w K. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wyrównanie odprawy rentowej, I zasądza od pozwanego Miejskie (...) . z o. o w K. na rzecz powoda Z. O. kwotę 268,86 zł
Czytaj więcej»

IV P 7/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-07-12

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P-upr 7/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Ławnicy: A. N. E. K. Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2017 r. sprawy A. R. przeciwko Urzędowi Gminy P. o odszkodowanie I powództwo oddala; II zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 708,22 zł (siedemset osiem zł 22/100) tytułem zwrotu kosztów procesu – zastępstw
Czytaj więcej»

IV P 7/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2019-11-29

Data publikacji: 2020-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 7/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2019r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Tomasz Cichocki Ławnicy: Krystyna Ewa Bober, Anna Katarzyna Nikoniuk Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019r. sprawy D. B. przeciwko (...) S.A . z siedzibą w G. Oddział w O. o przywrócenie do pracy I powództwo oddala; II zasądza od powoda D. B. na rzecz pozwanego
Czytaj więcej»

IV P 7/21

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2021-06-24

Data publikacji: 2021-07-16

trafność 100%

Sygn. akt IV P 7/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2021 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Andrzej Gromadzki Ławnicy: Beata Renata Modzelewska Anna Okuszko Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2021 r. sprawy P. Z. przeciwko K. R. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą K. R. - (...) z siedzibą w N. związanej z wypowiedzeniem umowy o pracę z winy pracownika I z
Czytaj więcej»

IV P 10/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2019-12-23

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 10/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Walentynowicz Protokolant: st.sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. sprawy Z. Ł. przeciwko PPHU (...) w N. o ekwiwalent pieniężny za urlop I zasądza od pozwanego PPHU (...) w N. na rzecz powoda Z. Ł. kwotę 5013,20 zł ( pięć tysięcy trzynaście złotych 20/100 ) tytułem ekwiwalentu za niewyk
Czytaj więcej»

IV P 17/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-06-27

Data publikacji: 2018-07-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 17/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Ławnicy: K. B. , T. W. Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. sprawy K. R. przeciwko (...) M. S. w K. o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy I przywraca powódkę do pracy na dotychczas zajmowane stanowisko pracy z dotychczas
Czytaj więcej»

IV P 21/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt IV P 21/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Ławnicy: Edyta Kubiak, Marek Lubera Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2017 r. sprawy R. C. przeciwko Starostwu Powiatowemu w K. o przywrócenie do pracy I przywraca powoda do pracy na dotychczas zajmowane stanowisko pracy z dotychczasowym wynagrodzeniem. Sygn. akt
Czytaj więcej»

IV P 21/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2018-11-07

Data publikacji: 2018-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P-upr 21/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Cichocki Ławnicy: Ryszard Bogusław Paderewski Elżbieta Smosarska - Kimbar Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018 r. sprawy P. S. przeciwko V. S. o sprostowanie świadectwa pracy I powództwo oddala; II zasądza od powoda P. S. na rzecz pozwanej V. S. kwotę 137,00 (sto trzydz
Czytaj więcej»

IV P 25/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt IV P 25/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Matkiewicz Ławnicy: A. N. R. P. Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. sprawy E. K. przeciwko R. Sp. z o. o o zapłatę odszkodowania w kwocie 85.516,98 zł I powództwo oddala; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2039,96 (dwa tysiące trzydzieści dziewięć zł 96/100) zł
Czytaj więcej»